Vīzas pieteikuma elektroniskā anketa

  • Elektroniskās anketas aizpildīšanu var veikt jebkurā jums vēlamā laikā un papildināt vēlāk. Pēc anketas aizpildīšanas to būs iespējams labot, papildināt vai dzēst, sekojošā interneta adresē ievadot vīzas pieteikuma anketas numuru un drošības kodu: https://epak.pmlp.gov.lv/NVIS.EService001.WebSite/ApplicationInquiryLogin.aspx. Vīzas pieteikuma anketas numuru un drošības kodu Jūs saņemsiet pēc anketas aizpildīšanas. Anketu ir iespējams arī saglabāt datorā, vai uz datu nesēja un izdrukāt vēlāk.
  • Aizpildīšanas instrukciju ir iespējams atrast, atverot saiti ar jautājuma zīmi lapas augšējā labajā stūrī.
  • Elektroniskajā anketā ir jāaizpilda visi lauki, kas ir atzīmēti ar sarkanu simbolu *. Ja šie lauki netiks aizpildīti, jūs nevarēsiet pabeigt anketas aizpildīšanu.
  • Elektroniskā anketa ir jāaizpilda ar latīņu burtiem. Sistēma neatpazīst burtus ü, ñ, á, ģ, ф, д, ж, я. Piemēram, vārds “Владимир” jāraksta “Vladimir” (vārds un uzvārds ir jāraksta precīzi, kā tas ir norādīts vīzas pieprasītāja pasē).
  • Izvēloties pārstāvniecību, kurā dokumenti tiks iesniegti, ir jāpieturas pie noteiktās pārstāvniecību teritoriālās kompetences. Lūdzam pievērst uzmanību, ka pārstāvniecību teritoriālā kompetence ir atšķirīga, pieprasot Šengenas vīzu (C vīzu) un pieprasot ilgtermiņa vīzu (D vīzu).
  • Pirms došanās uz pārstāvniecību aizpildītā anketa ir jāizdrukā un jāparaksta.
  • Dodoties uz pārstāvniecību iesniegt dokumentus, anketa ir jāņem līdzi kopā ar pārējiem dokumentiem kas nepieciešami vīzas pieprasīšanai. Ar kārtību, kādā iesniedzami dokumenti Šengenas vīzas pieprasīšanai var iepazīties sekojošā interneta vietnē: www.mfa.gov.lv. Iesniedzot dokumentus pārstāvniecībā, konsulārā amatpersona nepieciešamības gadījumā var lūgt iesniegt papildu dokumentus.
  • Jautājumu gadījumā par vīzas pieprasīšanas kārtību iespējams sazināties ar konkrēto Latvijas diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību. Pārstāvniecību kontaktinformāciju ir iespējams atrast šeit.
  • Ja persona likumīgi atrodas Latvijā un pieprasa ilgtermiņa vīzu (D vīzu), vīzas pieteikumu ne vēlāk kā 3 darbdienas pirms likumīgā uzturēšanās termiņa beigām var iesniegt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Migrācijas nodaļā Rīgā (Čiekurkalna 1.līnijā 1, k-3, Rīgā, darbdienās no pl.9:00 līdz pl.15:30) vai jebkurā PMLP teritoriālajā nodaļā ārpus Rīgas. Teritoriālo nodaļu kontaktinformāciju ir iespējams atrast šeit.
  • Ja iesniegta nepilnīgi aizpildīta anketa vai anketā sniegtas nepatiesas ziņas, vīzas izsniegšana var tikt atteikta.

Informācija vīzas saņemšanai: