Vispārēja informācija par pakalpojumu

Publiskais elektroniskais pakalpojums „Vīzas pieteikums” ir publisks pakalpojums, kas dod iespēju Šengenas vīzas pieteikumu un Ilgtermiņa vīzas pieteikumu aizpildīt elektroniski, izmantojot šim nolūkam izstrādātu elektronisko pieteikuma veidlapu.

E-pakalpojuma izmantošana vīzu pieprasītājam dod iespēju elektroniski aizpildīt vīzas pieteikuma anketu, tādējādi samazinot dokumentu izvērtēšanas laiku pārstāvniecībā.

Vīzas pieteikuma elektroniskā anketa

Lai saņemtu vīzu, ārzemniekam ir jāvēršas tajā atbildīgās Šengenas dalībvalsts pārstāvniecībā, kuras teritoriālajā kompetencē atrodas ārzemnieka likumīgā dzīvesvieta. Latvijas Republikas pārstāvniecību teritoriālo kompetenci nosaka 2010.gada 3.augusta Ministru kabineta noteikumi Nr. 725 „Noteikumi par Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību teritoriālo kompetenci vīzu pieprasīšanai”. Informāciju par kompetento pārstāvniecību, pieprasot Šengenas vīzu, var atrast šeit. Informāciju par kompetento pārstāvniecību, pieprasot Ilgtermiņa vīzu, var atrast šeit.

Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību kontaktinformāciju ir iespējams atrast šeit. šeit.

Apmeklējuma rezervēšana pārstāvniecībā

Atsevišķās Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās, lai iesniegtu dokumentus vīzas pieprasīšanai, ir iespējams jau laicīgi pieteikties dokumentu iesniegšanai. Iespēja pieteikties dokumentu iesniegšanai pārstāvniecībā ļauj vīzas pieprasītājam plānot savu laiku, pieprasot vīzu, kā arī laicīgi informēt attiecīgo pārstāvniecību par savu vēlmi iesniegt dokumentus.